stat4u Wykaz nr 02/04 sprzedaży nieruchomości

Wykaz nr 02/04 sprzedaży nieruchomości

W Y K A Z  NR 02/14

 

            Na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651                 z późn. zm.), Wójt Gminy Stara Kamienica podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Wykaz do pobrania