stat4u Ochrona środowiska

Ogłoszenie „wymiana pieców starej generacji”

Ogłoszenie „wymiana pieców starej generacji”

W związku z możliwością pozyskania przez Gminę Stara Kamienica z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu pożyczki na działanie proekologiczne polegające na ograniczeniu niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego (tj. wymiana pieców starej generacji) Wójt Gminy Stara Kamienica zwraca się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie ankiety, która pozwoli oszacować jak duże jest zainteresowanie mieszkańców Gminy w/w zadaniem.

Ankiety będą dostępne od dnia 06.07.2017r. w Urzędzie Gminy Stara Kamienica pok. nr 12 lub na stronie internetowej www.starakamienica.pl w zakładce ochrona środowiska-niska emisja.

Ankiety proszę dostarczyć do24.07.2017r do sekretariatu Urzędu Gminy w godzinach pracy urzędu.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań związanych z ankietą, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Stara Kamienica,

tel. 75 7514301, pok. nr 12, osoba do kontaktu: Izabela Wilczyńska


Ankieta do pobrania

Ulotka - nowe zadady segregacji śmieci

Ulotka do pobrania

Harmonogram wywozu nieczystości VII-XII 2017

Harmonogram do pobrania

Harmonogram wywozu nieczystości I - VI 2017

Harmonogram wywozu nieczystości I-VI 2017

Harmonogram wywozu nieczystości VII-XII 2016

Harmonogram do pobrania