stat4u Mała Kamienica

Mała Kamienica - opis miejscowości

MAŁA KAMIENICA

  1. Daty wzmianek o miejscowości oraz stare i obcojęzyczne nazwy

Kempnitz, parvum Kempnitz

1399 Hinter Kempnitz, Hinterdorf

1589 Kemnitz

1668 Hundorf

1677 Hundorff

1765 Hyndorf

1786 Hindorf

1825 Hinterdorf

1840 Hindorf

1945 Kępnica, Kopica

1947 Kamienica Mała, Mała Kamienica

  1. Liczba mieszkańców

1786 – 539

1825 – 607

1933 – 484

1941 – 467

1988 - 291

2005 - 255

  1. Powierzchnia: 696 ha

Wieś ciągnie się około 1,5 km, na wysokości około 390-495 m n.p.m.

  1. Historia miejscowości

Wzmiankowana w dokumencie już około 1305 r. przy okazji wymiaru czynszów kościelnych. Wieś należała do dóbr von Schaffgotschów. W 1583-89 mieszkańcy Małej Kamienicy  brali udział w powstaniu chłopskim podczas którego prowadzono walki z wojskami cesarskimi. Osada znajdowała się przy ważnym w średniowieczu szlaku handlowym. W XVIII w stanowiła  własność hr. Rodera. W 1774 r. Waitz von Eschen uzyskał przywilej  górniczy na wydobycie rud kobaltu. Założył tu gwarectwo „Jacob”, które eksploatowało  kopalnię o tej samej nazwie  i zbudowano płuczkarnię rudy. Złoże okazało się nieopłacalne i w 1781 r wstrzymano wydobycie. W 1786 roku wymienia się przynależne do Małej Kamienicy kolonie: Bachhubel (górna część wsi) i Sosnkę.

Wieś łańcuchowa na granicy Grzbietu Kamienickiego w Górach Izerskich i Obniżenia Starej Kamienicy. Mała Kamienica leży na terenach o złożonej budowie geologicznej.

Bibliografia: Słownik geografii turystycznej Sudetów – 4 – Kotlina Jeleniogórska – pod redakcją Marka Staffy – 1999r