stat4u Kromnów

Kromnów - opis miejscowości

KROMNÓW

  1. Daty wzmianek o miejscowości oraz stare i obcojęzyczne nazwy

1300 – Crumpow,

1374 Cromnow, Crumnow,

1552 Kromenau vel Crommenau,

1668 Crommenhau,

1677 Krummenau,

1687 Crumenaw,

1721 Crommenau,

1825 Krommenau,

1945 Krąpów, Krąpnów, Krępna, Krimnów,

1946 Kromnów

  1. Liczba mieszkańców

1786 – 745

1816 – 695

1840 – 784

1933 – 624

1941 – 651

1945 – 624

1960 – 514

1978 – 509

1988 – 503

2005 - 467

  1. Powierzchnia: 741 ha

Wieś ciągnie się około 3,5 km na wysokości około 390-510 m n.p.m.

  1. Historia miejscowości

Wieś po raz pierwszy wzmiankowana źródłowo w Liber Fundationis Episcopatus Vratislaviensis w latach 1303-13, jako Crumnow. Dokument z 11.09.1343r mówi że ks.jaworski Henryk potwierdził sprzedaż lasu swojemu dworzaninowi Peterowi von Borau, wymieniając przy okazji Kromnów, jako wieś leżącą na jego granicy.  Pierwszymi jej właścicielami byli von Czeisbergowie. Od 1374 r Kromnów w posiadaniu Schaffgotschów. W latach 1588-1589 mieszkańcy Kromnowa wzięli udział w rozruchach, które przekształciły się w lokalne powstanie ludowe, zapoczątkowane przez wędrownych kaznodziei ewangelickich. Kres zamieszkom położyły ustępstwa wymuszone na właścicielach dóbr przez  cesarza Rudolfa II. Mieszkańcy Kromnowa wcześnie i masowo przeszli na protestantyzm, m.innymi już od 1552 r. użytkowali miejscowy kościół. Kromnów rozwijał się jako ośrodek tkactwa chałupniczego. W 1715 roku hr. von Schaffgotsch zamienił w swoich dobrach pańszczyznę na czynsz. W 1742 roku otwarto szkołę ewangelicką na miejscu nieczynnego kościoła katolickiego. W 1745 roku wybudowano drewniany dom modlitwy zastępując go w 1802 roku murowanym. W 1751 roku zbudowano szkołę ewangelicką. W 1786 roku były 2 kościoły, szkoła i młyn wodny. W 1840 roku były 2 szkoły ewangelickie, szkoła katolicka, 2 kościoły, cegielnia, młyn wodny  o 2 kołach i 3 szynki oraz 147 domów. Wśród mieszkańców było 30 różnych rzemieślników, 9 garbarzy i 4 tkaczy płótna. W samej wsi była gospoda, wg niektórych źródeł miała to być nawet karczma sądowa. W Kromnowie ogółem było około 80 miejsc noclegowych w gospodach i kwaterach prywatnych.

Obecnie Kromnów to duża wieś łańcuchowa, położona na wsch. krańcach Pogórza Izerskiego, między Wysoczyzną Rybnicy i Grzbietem Kamienickim na pd. oraz Obniżeniem Starej Kamienicy na pn. Miejscowość rozciąga się w kierunku południkowym, w dolinie potoku, prawego dopływu Kamienicy. Zabudowania wsi zgrupowane są po obu stronach, biegnącej równolegle do cieku, bocznej szosy, łączącej Wojcieszyce i Pakoszów z Kromnowem i dalej, ze Starą Kamienicą - siedzibą władz gminnych.

Bibliografia: Słownik geografii turystycznej Sudetów – 4 – Kotlina Jeleniogórska – pod redakcją Marka Staffy – 1999r

Bibliografia: Słownik geografii turystycznej Sudetów – Góry Izerskie –praca zbiorowa pod redakcją Marka Staffy – 1989r