stat4u Altana w Rybnicy

Altana w RybnicyAltana z miejscem na grilla zbudowana we wsi Rybnica , w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii  rozwoju dla małych projektów , tj.operacji , które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Altana z miejscem na grilla będzie wybudowana na placu przy świetlicy wiejskiej w Rybnicy nr 137.

Świetlica znajduję się na szlaku rowerowo - konnym, obok świetlicy wybudowany jest plac zabaw dla dzieci, boisko do siatkówki.

Altana z miejscem na grilla będzie ogólnodostępna i nieodpłatna dla wszystkich