stat4u Inne

Altana w RybnicyAltana z miejscem na grilla zbudowana we wsi Rybnica , w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii  rozwoju dla małych projektów , tj.operacji , które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Altana z miejscem na grilla będzie wybudowana na placu przy świetlicy wiejskiej w Rybnicy nr 137.

Świetlica znajduję się na szlaku rowerowo - konnym, obok świetlicy wybudowany jest plac zabaw dla dzieci, boisko do siatkówki.

Altana z miejscem na grilla będzie ogólnodostępna i nieodpłatna dla wszystkich


Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Stara Kamienica

Człowiek – najlepsza inwestycja!

Wraz z końcem wakacji zakończył się projekt systemowy pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Stara Kamienica” współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, podziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.  Celem głównym realizowanego projektu jest Podniesienie jakości pracy dwóch oddziałów przedszkolnych w dwóch szkołach podstawowych w gminie Stara Kamienica poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3-4 letnich.

Czytaj więcej: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Stara Kamienica

Człowiek najlepszą inwestycją

 
Człowiek – najlepsza inwestycja!

 

                Od marca 2014 roku w Gminie Stara Kamienica realizowany jest systemowy projekt pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych” współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działania projektowe prowadzone są dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych w Szkole Podstawowej w Kopańcu i Szkole Podstawowej w Wojcieszycach.

W ramach tego przedsięwzięcia zorganizowane zostaną przy obu szkołach place zabaw przeznaczone właśnie dla przedszkolaków i wyposażone w odpowiednie, bezpieczne urządzenia: piaskownice, karuzele, huśtawki oraz inne urządzenia. Dostosowane zostaną też pomieszczenia specjalnie dla potrzeb maluchów, zmodernizowane i wyposażone toalety i zaplecza kuchenne. Planowany jest zakup umywalek, sedesów, luster, podgrzewaczy wody, kuchenek, zmywarek, odkurzaczy, pralek i oczywiście naczyń i sztućców. Sale, w których przebywają dzieci, zyskają nowe meble, rolety i wykładziny. Przedszkolaki dostaną także nowoczesny sprzęt multimedialny, zabawki i pomoce dydaktyczne.

Planowana wartość projektu wynosi 174 540,00 zł. Obecnie trwa przygotowywanie przetargu, w wyniku którego wyłonieni zostaną wykonawcy poszczególnych działań.

Karkonoski Festiwal Rodziny

 

Fundacja Harmonia Kultury

w partnerstwie z Gminą Stara Kamienica zaprasza rodziców wraz z dziećmi, oraz osoby przygotowujące się do roli rodziców do udziału w projekcie pt.:

„Karkonoski Festiwal Rodziny”

Celem projektu jest wspomaganie integracji i rozwoju rodziny.

W ramach projektu zapewniamy:

- ciekawe i nietypowe spędzenie czasu dla całej rodziny

- lepsze poznanie siebie i własnej roli w rodzinie

- poznanie skutecznej komunikacji z dziećmi i sposobów rozwiązywania konfliktów

- możliwość zbudowania lepszych relacji rodzinnych

Link do projektu:

 

http://www.harmoniakultury.org/pro4.html
Zaproszenie do składania ofert

                                                 
                                                             

Projekt współfinansowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, objętego PROW na lata 2007-2013

 

 

 

                                                                                                                               Stara Kamienica,  2012-06-30

 

 

 

                                                                                 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

O  WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 14 000 EURO

 

 

 

Nr sprawy: RRG.MP.770.2.2012

 

 

 

  1. Zamawiający:

 

Gmina Stara Kamienica

 

58-512 Stara Kamienica 41

 

NIP: 611-011-29-50

 

Tel.757514337

 

 

 

  1. 2.         Tytuł projektu:” 770 lat Starej Kamienicy w 770 minut, czyli Izerska kapsuła czasu”.

 

 

 

  1. Zwracamy się z prośbą o składanie ofert cenowych na potrzeby projektu „770 lat Starej Kamienicy w 770 minut, czyli Izerska kapsuła czasu” Projekt współfinansowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, objętego PROW na lata 2007-2013:

 

3.1. Przygotowanie i wydruk plakatów w nakładzie 50 szt, pełny kolor, format zbliżony do A3, kreda.

 

- Termin składania ofert: 18.07.2012

 

- Termin wykonania usługi: do 21.08.2012

 

3.2. Przygotowanie i wydruk ulotki okolicznościowej w nakładzie 2500 szt, pełny kolor, format zbliżony do A4 składane, dwustronny druk.

 

- Termin składania ofert: 18.07.2012

 

- Termin wykonania usługi: do 21.08.2012

 

3.3. Baner promocyjny z osprzętem, 2 szt, dwustronne nadruki, gramatura minimum 510, oczka do 25cm, wymiar minimum 400 x 50 cm, linki do przymocowania.

 

- Termin składania ofert: 18.07.2012

 

- Termin wykonania usługi: do 21.08.2012

 

3.4. Pokaz rekonstrukcji historycznej średniowiecza.

 

- Termin składania ofert: 18.07.2012

 

- Termin wykonania usługi: do 26.08.2012

 

3.5. Pokaz tańców średniowiecznych połączony z nauką tańców przez uczestników festynu.

 

- Termin składania ofert: 18.07.2012

 

- Termin wykonania usługi: do 25.08.2012

 

3.6. Pokaz tańców okresu od renesansu do współczesności.

 

- Termin składania ofert: 18.07.2012

 

- Termin wykonania usługi: do 25-26.08.2012

 

3.7. Koncert muzyki dawnej

 

- Termin składania ofert: 18.07.2012

 

- Termin wykonania usługi: do 25-26.08.2012

 

3.8. Prezentacja teatralna (krótkie scenki historyczne)

 

- Termin składania ofert: 18.07.2012

 

- Termin wykonania usługi: do 25-26.08.2012

 

3.9. Wypożyczenie strojów historycznych z epok prezentowanych na festynie (stroje dla osób prowadzących konferansjerkę oraz zaangażowanych w prowadzenie konkursów, quizów i zabaw 3 osoby).

 

- Termin składania ofert: 18.07.2012

 

- Termin wykonania usługi: do 25-26.08.2012

 

3.10. Koncert zespołu folkowego

 

- Termin składania ofert: 18.07.2012

 

- Termin wykonania usługi: do 25-26.08.2012

 

3.11. Pokaz iluminacji świetlnej

 

- Termin składania ofert: 18.07.2012

 

- Termin wykonania usługi: do 25-26.08.2012

 

3.12. Wynajęcie estrady z nagłośnieniem wraz z obsługą o minimalnych wymiarach 5x5 m

 

- Termin składania ofert: 18.07.2012

 

- Termin wykonania usługi: do 25-26.08.2012

 

3.13. Usługa ochrony podczas dwudniowego festynu

 

- Termin składania ofert: 18.07.2012

 

- Termin wykonania usługi: do 25-26.08.2012

 

3.14. Wynajęcie przenośnych toalet 4 szt

 

- Termin składania ofert: 18.07.2012

 

- Termin wykonania usługi: do 25-26.08.2012

 

3.15. Zakup drewnianych straganów do prezentacji twórczości rzemieślniczej i artystycznej twórców pogórza izerskiego – 6 szt.

 

- Termin składania ofert: 18.07.2012

 

- Termin wykonania usługi: do 24.08.2012

 

  1. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 

- nazwę i adres oferenta

 

- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym

 

- wartość oferty ( netto oraz brutto)

 

- termin ważności oferty

 

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty itd.

 

  1. Oferta powinna być opatrzona pieczęcią firmową i podpisem oferenta oraz zwierać datę sporządzenia. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej i dostarczyć do zamawiającego: faksem, za pośrednictwem poczty, kuriera, drogą elektroniczną, dostarczona osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Stara Kamienica.
  2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych – liczba części 15.
  3. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 

cena oferty uwzględniająca zakres całego zadania - 100 %  liczona zgodnie z algorytmem

 

 

 

Ilość pkt =

najniższa zaoferowana cena    

       cena oferty badanej

x 100 pkt        - max 100 pkt

 

  1.   Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:

 

- posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;   

 

  1.    Informacje:

 

                Zofia Świątek , Tel. 75 75 14 278, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                Adam Spolnik, Tel. 75 75 14 107, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.