stat4u Start PL

Ferie w Małej Kamienicy

Plan ferii zimowych w Świetlicy w Małej Kamienicy:

13.02 – poniedziałek – FRYTKOWANIE – zajęcia kulinarne dla dzieci

od godz. 16.00

14.02 – wtorek – zajęcia kreatywne dla Pań – od godz. 16.00

                   - zajęcia fitness    godz. 18.00

17.02 – piątek – PIZZOWANIE – zajęcia kulinarne dla dzieci – od godz. 16.00

18.02 – sobota – wycieczka do kina – koszt ok. 25 zł

(zapisy w świetlicy do 17.02.)

21.02. wtorek – zajęcia kreatywne dla Pań – od godz. 16.00

                   - zajęcia fitness  godz. 18.00

23.02 – czwartek – TŁUSTY CZWARTEK – zajęcia kulinarne dla dzieci

od godz. 16.00

24.02 – piątek – zabawa na zakończenie ferii – od godz. 17.00

Ponadto w drugim tygodniu ferii (20.02-26.02) planowany jest kulig dla dzieci, który uzależniony jest od warunków atmosferycznych. Proszę o śledzenie naszego profilu, na którym zamieszczona będzie dokładna informacja w późniejszym terminie.

Ferie w Starej Kamienicy



Regulamin do pobrania

Ferie w Barcinku

Ferie w Rybnicy

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej NGO 2017

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ

 

W związku z ogłoszeniem, w dniu 19.01.2017r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie:

 

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

 

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

 

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

Wójt Gminy Stara Kamienica zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.) do udziału w komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert.

Więcej w zakładce INFORMACJE o GMINIE / organizacje pozarządowe NGO